תעלות ניקוז HD-PE דגם WING

תוצרת איטליה

דגמים מידות פנים מידות חוץ להורדת דף טכני
100X55 158X102
100X80 158X127
100X100 150X161
100X160 158X221
150X40 208X101
150X100 208X161
150X160 208X221
200X40 258X101
200X100 258X161
200X160 258X221
200X250 258X311
300X300 390X393
דגמים מידות פנים
100/55 פנים: 100X55
חוץ: 158X102
100/80
פנים: 100X80
חוץ: 158X127
100/100
פנים: 100X100
חוץ: 150X161
100/160
פנים: 100X160
חוץ: 158X221
40/150
פנים: 150X40
חוץ: 208X101
150/100
פנים: 150X100
חוץ: 208X161
150/160
פנים: 150X160
חוץ: 208X221
200/40
פנים: 200X40
חוץ: 258X101
200/100
פנים: 200X100
חוץ: 258X161
200/160
פנים: 200X160
חוץ: 258X221
200/250
פנים: 200X250
חוץ: 258X311
300/300
פנים: 300X300
חוץ: 390X393
כל דגמי הרשתות רוחב תמונה להורדת דף טכני
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
100
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
100
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
100
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
100
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
100
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
150
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
150
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
150
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
150
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
200
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
200
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
200
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
200
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
300
רשת ברזל יציקה
לעומס D400/E600
300
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
300
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
300
כל דגמי הרשתות תמונה
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
רוחב 100

רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס D400
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 300
רשת ברזל יציקה
לעומס D400/E600
רוחב 300
רשת ברזל יציקה
לעומס E600
רוחב 300
רשת ברזל יציקה
לעומס F900
רוחב 300