מכסה מתכוונן לשחרור לחץ יתר בקווי ניקוז וביוב

עבור למעלה