מכסה מתכוונן לשחרור לחץ יתר בקווי ניקוז וביוב

כותרת

עבור למעלה