HIDROSTANK – שוחות לתאי בקרה

שוחות ומכסה לתאי בקרה - מנשה ברוך

  שם מלא

  שם חברה

  טלפון נייד

  דואר אלקטרוני

  הזמנת מוצר

  תאי בקרה לחשמל, תקשורת, תא בקרה למגוף מים ומכסים לתאי בקרה

  אנו מייבאים מגוון תאי בקרה לחשמל ותקשורת פלסטיק. אלו תאי בקרה מודולריים מפוליפרופילן והם מיועדים עבור חשמל ותקשורת לרשתות: תאורת רחוב, כבישים עירוניים ובין עירוניים, וולטג' נמוך – גבוה, טלפון, סיבים אופטיים ועוד.  לרשותנו תא בקרה מרובע פלסטיק תוצרת ספרד המשמש כתאי בקרה לחשמל ותקשורת, תא בקרה פלסטיק לשדה פוטוולטג', תא בקרה למגוף מים ומכסה לתאי בקרה.

  תאי בקרה עבור חשמל / תקשורת.
  תאי בקרה מחוזקים + מסגרת פלדה מגולוונת
  תאי בקרה מודולריים מפלוליפרופילן | מנשה-ברוך
  תא בקרה מודולארי מחוזק מפוליפרופילן - מנשה-ברוך