מערכת הביוב המודרנית, מאפשרת לקיים אורך חיים בריא ונקי מתחלואה, תופעות כמו הצפות, סתימות, כניסת שורשים למערכת הביוב, גלישה של מי שופכין מתוך המכסה וכד', מביאות לפגיעה מידית באיכות החיים.
כיצד מתבצע תיקון שוחות ביות, על כך במאמר הבא!

מהי מערכת הביוב העירונית?

מערכת הביוב היא העיר התחתית, היא רשת מסועפת של צינורות, מחברים, שוחות, שמתחברות ביניהן, ומאפשרות את התנאים הסניטריים, שהחיים בעולם המודרני דורשים. זרימת הביוב מתבצעת באמצעות שפכים מישנים, שזורמים באמצעות שיפועים טבעיים ומלאכותיים לשפכים מרכזיים, "השורש,", הביב המרכזי. כאשר קיימת הרחבה עירונית, נדרשת החלפת הצנרת הקיימת לרחבה יותר, וזאת על מנת להתאים את ההספק להיקף השימוש במערכת הביוב. עבודת הביוב מגוונת וכוללת החלפת שוחות ביוב, התקנת מכסי תקני לשוחות ביוב manhole cover, סימון צנרת ביוב, הנחת צינורות ביוב, פתיחת סתימות, ניקוז תעלות ביוב ועוד.

שוחות הביוב בישראל, ברובן, עדיין מורכבות מבטון, זו הייתה שיטת הבינוי הסטנדרטית בשנים עברו. לשוחות ביוב מבטון יש כמה חסרונות, הן אינן חסינות לחדירת שורשים, והן עלולות לזוז כתוצאה מתזוזה טקטונית של הקרקע, כל תנועה כזאת.

מכסה שוחות הביוב הוא הפגיע ביותר, במערכת זו, שכן הוא עלול להיסדק כתוצאה מפגיעה פנימית וחיצונית, עבודות עפר, פגיעה של מכונית ועוד.
מכסה ביוב שבור הוא מפגע בטיחותי מדרגה ראשונה, הוא מסכן חיים בטווח המידי עקב החשש לנפילה אל תוך הביוב. החלפת מכסה ביוב כוללת ניתוק באמצעות מוט לום, מדידה של קוטרו, והכנת מכסה ייעודי בסדנא. בהתקנת המכסה, נוסף חומר מבודד בין דפנותיו לחיזוק הבסיס שלו.

ניקוז תעלות ביוב

עבודות ניקוז מבוצעות על מנת למנוע הצפות באזורים בנויים, מרוצפים וסלולים, בהם לא קיימת אפשרות למים להיספג בקרקע, דבר המביא להצפות כבדות בעיקר בימי החורף הגשומים יותר.
בדרך כלל עבודות הניקוז מבוצעות כהכנה לחורף, אולם גם מהוות פתרון מסוג "עזרה ראשונה", כאשר ההצפה כבר קרתה.
מערכת הביוב העירונית, לא עומדת בעומס המים, ונדרש לשאוב אותם אל תוך מיכל ייעודי. העבודה מתבצעת באמצעות ביובית, רכב המסוגל לנוע בתנאי עבירות קשים, ובעל האמצעים המתאימים לביצוע העבודה.

החלפת בריכת ביוב

ברכת הביוב היא הבסיס, המעגן אליו את צינורות הביוב מבניין מגורים.
שוחת הביוב נוטה להיסדק בעיקר עקב חדירת שורשים.
קיימת אפשרות להחליף חלק מהשוחה, שניזוק, באמצעות חלק ייעודי אחר מבטון, וקיימת אופציה מודרנית יותר, שרווחת בעיקר בבניה החדשה, של החלפת שוחות מחומר פולימרי חזק, וחסין לחדירת שורשים.
ההחלפה מתבצעת באמצעות הלבשת השוחה החדשה על השוחה הישנה.

הנחה והחלפת צינורות ביוב

צינורות הביוב הם הכלי, אשר מוביל את מי השופכין והפסולת אל שוחות הביוב . הם מחוברים אל מערכת האינסטלציה בבית, ומאפשרים את החיים בתנאי סניטציה טובים. את צינורות הביוב יש להניח עם שיפוע מתאים המאפשר זרימה בגלים את תוך שוחת הביוב.
כאשר מדובר בהחלפת צינורות הביוב הקיימים, שבדרך כלל, עשויים ממתכת, אשר נשחקת עם השנים, מומלץ לבצע זאת באמצעות טכניקה חדשה של הכנסת צינור ביוב מחומר פולימרי עמיד לכימיה מסוכנת וללחצי מים בתוך הצינור הישן.

בכל עבודה במערכת הביוב, נדרשת בדירה מקיפה של לחצי מים ותפקוד בעת סיום העבודה.