מערכות ניקוז מי גשמים הם חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני של כבישים ודרכי גישה. מערכות ניקוז מי הגשמים צריכות לשרת שתי מטרות – מחד לאפשר לכמות גדולה של מי גשמים להתפנות מהכביש או המדרכה, אך גם להיות בטיחותיות על מנת שלא יכשילו עוברים ושבים ולא יגרמו לתקר לגלגלי המכוניות שעוברים עליהם.

היכן כדאי למקם מערכות ניקוז

בדרך כלל כדאי למקם את מערכות הניקוז בשפת הכביש, בעיקר משום שהמים נוטים לזרום לכיוון המקום הנמוך ביותר בשטח העירוני. עם זאת במקומות כמו מדרכות גדולות, מדרחוב, או מקומות שבהן יש זרימה של מים בשל הבלי גובה (כמו למשל רחובות הבנויים בשיפוע) רצוי למקם את מערכת הביוב גם על המדרכות עצמן. עם זאת לא בכל כביש זווית הניקוז מתאימה, ולעתים יש לבנות פתחי ניקוז נוספים על המדרכה, על מנת לפצל את כמות מי הגשמים למספר מיקומי ניקוז.

עיצוב מערכת הניקוז – איך לא להרוס את הנוף

אם בעבר מערכות ניקוז המותקנות על המדרכה היו כעורות, והגיעו רק בצבע אחד – היום האפשרויות הן בלתי מוגבלות. רשויות עירוניות מסויימות בוחרות להוסיף אפילו מיתוג מסויים ומוסיפות את לוגו העיריה או שם העיר על מערכת הניקוז. עיריות אחרות בוחרות בטקסטורה מיוחדת המאפיינת את חלקן העליון של מערכות הניקוז הנמצאות על שפת המדרכה, וכך המדרכה נראית מעוצבת למרות תוספת המראה המתכתי שעליה.

ממה עשויים פתחי הניקוז של מערכות ניקוז גשמים?

בדרך כלל נהוג להשתמש ביצקת ברזל על מנת לאטום את פתחי הניקוז. את החריצים על רשת הניקוז ניתן לבחור ברוחב משתנה, אך המשותף לכולם הוא העובדה כי אינן מאפשרות ללכלוך לחדור לתוך תעלת הניקוז.  יצקת הברזל היא חומר קשיח מאד, שאינו נוטה לעבור תהליך של קורוזיה, אל ניתן לעצב אותו במדוייק באמצעות תבניות מתאימות.

מה יותר חשוב – למנוע כניסת לכלוך או לאפשר ליותר מים להיכנס?

בתכנון מערכות ניקוז גשמים יש לשמור על איזון בין רוחב החריצים לבין רוחבו של צינור הניקוז. חריצים צרים מאד אמנם לא יאפשרו ללכלוך להיכנס, אך גם יהיו מסוגלים לנקז פחות מים בזמן נתון, עם זאת חריצים גדולים מדי עשויים לגרום בטווח הרחוק לסתימה בפילטרים אליהם זורמים המים, וליצור מצב של הצבה – אותו ניסינו למנוע באמצעות הוספת פתחי הניקוז.

שילוב מספר מערכות

מעבר לתעלות ניקוז הגשמים המותקנות על הכביש, קיימים אלמנטים נוספים הדורשים תכנון מדוייק של זרימת מי הגשמים הרחק מהכביש אל תעלות ניקוז צדדיות. על מנת לנקז את מרבית המים מהכביש מתוכנן מסלול המים בהתאם לשיפוע הכביש, ונבדקות אפשרות, בהתאם למגבלות הרחוב לניקוז צידי. באם קיימים בתים לצדי הכביש, המטרה להרחיק את מי הגשמים מהשטח העירוני ככל הניתן, ולתכנן את תוואי המים בצורה שגם בזמן שיורד מבול – הכביש והרחוב לא יוצפו.

שימוש בעורקי ניקוז קיימים בתכנון כביש חדש

תכנון מערכות הניקוז העירונית מתחשבות הן בתוואי הכביש עצמו, והן בחצייה של עורקי ניקוז קיימים. בכל עיר קיימת תשתית שנבנתה על מנת לנקז מי גשמים לערוץ מוסדר או לנחל קיים, תוך המנעות ככל האפשר מהעמסה על תשתיות הביוב הקיימות. עם זאת, כאשר נסלל כביש חדש או מורחב, השינויים משפיעים על פני השטח, ויש להתאים מחדש את תכנון מערכות הניקוז, לרבות הזווית המיוחדת שבה נסלל הכביש על מנת לאפשר ניקוז יעיל.

לסיכום, תכנון והקמה של מערכות ניקוז דורשות תשומת לב יתרה להבנת פני השטח והשיפוע בכל חלק ברחוב או בכביש. ניתן גם להסיק מסקנות מתוך צפייה בתוואי השטח של רחובות שעברו הצפה בשנים האחרונות ולספר את תשתית הניקוז בהם.