בכל מבנה, בין אם הוא משמש למגורים, לתעשייה, למסחר, למשרדים וכדומה יש שתי מערכות עיקריות להולכת נוזלים. האחת היא מערכת להולכת מים והשנייה היא מערכת להולכת השפכים, או בשמה האחר מערכת הביוב. המים מגיעים ממערכת חיצונית המובילה אותם אל המבנים ואילו מערכת הביוב מוציאה את השפכים החוצה אל קווי ביוב חיצוניים. סביב כל מבנה ובית יש מערכת קווי ביוב שמורכבת מצינורות בטון ומבורות ביוב שמוקמים בנקודות שונות מסביב. הצינורות מותקנים בשיפוע כדי לאפשר זרימת מי שופכין תקינה והבורות מותקנים על מנת ליצור נקודות קליטה, נקודות ביקורת ונקודות שאליהן ניתן להיכנס לצורך תחזוקה שוטפת וטיפול בעת תקלה. כל בור כזה מכוסה  באמצעות מכסה מתאים ובטיחותי.

מכסים מסוגים שונים

קווי ביוב של כל בית מתחברים לרשת המוניציפאלית, ובסופו של דבר, רוב מי השופכין מוזרמים לאגני טיהור. לאורך כל הדרך מותקנים בורות ביוב עם מכסים  בנקודות שונות ועל מדרכות וכבישים. מכסי ביוב חייבים להיות מיוצרים על פי תקנים מיוחדים אשר נותנים מענה לשורה של פרמטרים. מכסה הביוב חייב לעמוד בעומסים שונים. על מכסי ביוב במדרכות דורכים אנשים, ועל אלו שמותקנים בכבישים נוסעות מכוניות כבדות. קיימים תקני עומס שונים והיצרנים חייבים לייצר על פיהם. המכסים מיוצרים בקוטר של 50 או 60 ס"מ וכן בעוביים שונים.  יש מכסי יצקת ברזל ואחרים שהם מכסי יצקת ברזל עם בטון. הם חייבים להיות שטוחים ולא לבלוט מעבר למפלס המקום בו הם מותקנים. על מנת שבטיחות הדורכים עליהם תישמר.

קווי ביוב חדשים

בניית קווי ביוב חדשים נעשית על פי תכנון מסודר ולכל תכנית קווי ביוב יש מפרט צמוד. יש כתבי כמויות שכוללים את סוג ומספר מכסי הביוב הנדרשים ועל פיהם מוזמנים המכסים הנדרשים ויתר הפריטים הנחוצים להשלמת קווי הביוב. כאשר יש צורך להחליף מכסה קיים אזי יש צורך להזמין את אותו סוג על מנת שהוא יתאים בצורה מושלמת לבור. מכסה הביוב חייב לאטום בצורה הרמטית את הבור על מנת למנוע חדירת לכלוך, עלים, פגרי חיות וכדומה. אלה עלולים לסתום את קווי הביוב, לגרום לזליגת מי ביוב החוצה ולהציף שטחים. המכסה אוטם גם ריחות מי השופכין המסוכנים לכל מי שנושם אותם.

עיצובים מגוונים

מכסי ביוב נועדו להיות מותקנים במקומות רבים וניתן לעצבם בצורות שונות ואסתטיות. ניתן לייצרם מבטון או ממתכות בצורה עגולה או מרובעת, וכן, ניתן להטביע עליהם באמצעות ניסור בטון במרכז את הלוגו של הרשות המוניציפאלית. מכסי בטון מיועדים לחצרות בתים, למפעלי תעשייה, לקווי ביוב של רשויות מוניציפאליות ועוד. על כל מכסה ביוב יש פתחי חילוץ אשר אליהם תוחבים את המכשירים שנועדו להרימו. במכסים אחרים יש טבעות ברזל אשר עליהם דופקים בפטיש כדי לשחררם מעט טרם שליפתם. מומלץ לרכוש מכסי ביוב מיצרנים בעלי מוניטין בתחום.