מפריד שומן ומפריד דלק

תוצרת איטליה 

מפריד דלק/שמן מיועד להפרדת שמנים ממי הנגר על מנת למנוע מעבר דלק/שמן למערכת הביוב העירוני .
למפרידי השמן/דלק חייב להיות אישור של המשרד לאיכות הסביבה מאחר ונוכחות של דלקים בקרקע ובמי התהום עלולה להוות סכנה לשלום הציבור
ישנה חובה על התקנת מפריד שמן/דלק בכל מוסד אשר מזרים שפכים מזוהמים למערכת הניקוז הערונית.

מפריד שומן הוא מיכל המותאם לגודל העסק לפי דרישת משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה,למפריד שומנים מתנקזים כל הנוזלים מהעסק, ולאחר ההפרדה הנוזלים הנקיים משומנים זורמיםלמערכת הביוב המוניציפלית.

מפריד דלק עם פילטר

מיכל לאגירת נוזלים מסוכנים