תעלות ניקוז HD-PE דגם JOLIE

תוצרת איטליה

דגמים מידות פנים מידות חוץ להורדת דף טכני
100/50
100X50 135X60
100/90
100X90 135X100
דגמים מידות
100/50
פנים: 100X50
חוץ: 135X60
100/90
פנים: 100X90
חוץ: 135X100
כל דגמי הרשתות רוחב תמונה להורדת דף טכני
רשת ברזל יציקה
לעומס A15
100
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
100
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
100
רשת ברזל יציקה ריבועים
לעומס C250
100
כל דגמי הרשתות תמונה
רשת ברזל יציקה
לעומס A15
רוחב 100

רשת ברזל יציקה
לעומס B125
רוחב 100

רשת ברזל יציקה
לעומס B125
רוחב 100

רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 100

רשת ברזל יציקה ריבועים
לעומס C250
רוחב 100