תעלות ניקוז HD-PE דגם EASY

תוצרת איטליה

דגמים מידות פנים מידות חוץ להורדת דף טכני
100/55
100X55 158X75
100/80
100X80 158X100
100/100
100X100 158X134
100/160
100X160 158X194
150/40
150X40 204X74
150/100
150X100 208X134
150/160
150X160 208X194
200/40
200X40 254X74
200/100
200X100 258X134
200/160
200X160 258X194
200/250
200X250 258X284
דגמים מידות
100/55
פנים: 100X55
חוץ: 158X75
100/80
פנים: 100X80
חוץ: 158X100
100/100
פנים: 100X100
חוץ: 158X134
100/160
פנים: 100X160
חוץ: 158X194
150/40
פנים: 150X40
חוץ: 204X74
150/100
פנים: 150X100
חוץ: 208X134
150/160
פנים: 150X160
חוץ: 208X194
200/40
פנים: 200X40
חוץ: 254X74
200/100
פנים: 200X100
חוץ: 258X134
200/160
פנים: 200X160
חוץ: 258X194
200/250
פנים: 200X250
חוץ: 258X284
כל דגמי הרשתות לרוחב תמונה להורדת דף טכני
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
150
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
150
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
150
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
150
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
200
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
200
כל דגמי הרשתות תמונה
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
רוחב 150
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 150
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 150
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 150
רשת ברזל מגולוון
לעומס A15
רוחב 200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 200
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 200
רשת ברזל מגולוון
לעומס C250
רוחב 200