Project Description

תעלות ניקוז פוליאתילן MUFLE

  שם מלא

  שם חברה

  טלפון נייד

  דואר אלקטרוני

  הזמנת מוצר

  SLOPE – תעלות ניקוז פוליאתילן PE-HD + רשת ניקוז
  אורך התעלה – 1מטר לכל המידות

  אברה
  • ניתן להזמין לעומסים E-600, D-400, C-250
  • נעילה בורג מרכזי לכל רשת + נעילת וו בצידי הרשת
  • אורך התעלה 1 מטר לכל המידות
  • עמידה בתקן אירופאי EN1433