תעלות ניקוז HD-PE דגם SMART

תוצרת איטליה

דגמים מידות פנים מידות חוץ להורדת דף טכני
100/55
100X55 158X95
100/80
100X80 158X121
100/100
100X100 158X155
100/150
150X100 208X155
100/160
100X160 158X215
150/160
150X160 208X215
200/100
200X100 258X155
200/160
200X160 258X215
200/250
200X250 258X304
דגמים מידות פנים
100/55
פנים: 100X55
חוץ: 158X95
100/80
פנים: 100X80
חוץ: 158X121
100/100
פנים: 100X100
חוץ: 158X155
100/150
פנים: 150X100
חוץ: 208X155
100/160
פנים: 100X160
חוץ: 158X215
150/160
פנים: 150X160
חוץ: 208X215
200/100
פנים: 200X100
חוץ: 258X155
200/160
פנים: 200X160
חוץ: 258X215
200/250
פנים: 200X250
חוץ: 258X304
דגמי הרשתות רוחב תמונה להורדת דף טכני
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
150
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
150
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
150
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
150
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
200
דגמי הרשתות תמונה
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 100
רשת ברזל מגולוון
לעומס B125
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 150
רשת ברזל יציקה
לעומס B125
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 200
רשת ברזל יציקה
לעומס C250
רוחב 200