תעלות ניקוז HD-PE דגם 4ALL

תוצרת איטליה

דגמים מידות פנים מידות חוץ להורדת דף טכני
120/50
95×23 120×50
100/70
100×70 120×92
דגמים מידות
120/50
פנים: 95×23
חוץ: 120×50
100/70
פנים: 100×70
חוץ: 120×92
תאור עומס תמונה להורדת דף טכני
רשת ברזל מגלוון A15
רשת נירוסטה A15
רשת יציקת ברזל תקן נגישות
מאושר רכבת ישראל
B125
רשת HD-PE A15
תאור תמונה
רשת ברזל מגלוון
עומס A15
רשת נירוסטה
עומס A15
רשת יציקת ברזל תקן נגישות
מאושר רכבת ישראל
עומס B125
רשת HD-PE
עומס A15