Mufle

תוצרת איטליה

תעלות ניקוז מבטון פולימרי להולכת מי גשם/נגר עילי
התעלות זמינות במגוון גדול של מידות, וניתנות לשילוב עם סבכות ממגוון חומרים ולכל דרגות העומס .

הרכב חומרים :
תעלה – בטון פולימרי
רשתות – יצקת ברזל ,ברזל מגלוון, פלסטיק ופלב"מ.

תעלות ניקוז HD-PE דגם 4ALL

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי 4ALL

תעלות ניקוז DI / HD-PE דגם FUNNEL

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי FUNNEL

תעלות ניקוז HD-PE דגם JOLIE

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי JOLIE

תעלות ניקוז HD-PE דגם EASY

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי EASY

תעלות ניקוז HD-PE דגם SKIP

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי SKIP & NICE

תעלות ניקוז HD-PE דגם VIP

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי VIP

תעלות ניקוז HD-PE דגם SMART

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי SMART

תעלות ניקוז HD-PE דגם WING

סט מארז הכולל: רשתות ברזל מגלוון / נירוסטה / PE-HD .3 יחידות 1 מטר תעלה.

לעמוד משפחת מוצרי WING
מפרט טכני קוטר חיבור מידה יציאה בסגר קצה יציאת ניקוז צידית יציאת ניקוז תחתית

 

    אשמח לקבל פרטים נוספים