Istikamet

תוצרת תורכיה

תעלות ניקוז מבטון פולימרי להולכת מי גשם/נגר עילי
התעלות זמינות במגוון גדול של מידות, וניתנות לשילוב עם סבכות ממגוון חומרים ולכל דרגות העומס .

הרכב חומרים :
תעלה – בטון פולימרי
רשתות – יצקת ברזל ,ברזל מגלוון, פלסטיק ופלב"מ.

מק"ט מידות פנים מידות חוץ עומס תמונת מוצר חתך
מק"ט MBIP244.1266

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

200X246 250X266 D400
מק"ט PR0781

אורך התעלה: 600 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

250X195 300X220 D400
מק"ט MBIP344.1325

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

300X300 350X325 D400
מק"ט PR0758

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

 256X275 306X300 D400
מק"ט MBIP400.1400

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

370X346 400X400 D400
מק"ט MBIP200.0140

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

156X115 206X140 B125
מק"ט MB0691

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

400X400 450X450 D400
מק"ט IP400.1530

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

400X500 400X500 D400
מק"ט PR0782

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

550X270 610X300 D400
מק"ט PR0757

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

500X500 560X530 E600
מק"ט PR0744

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

500X600 560X630 D400
מק"ט MBIP200.0200

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

156X175 206X200 C250
מק"ט PR0868TR

אורך התעלה: 600 מ"מ

סבכה בטון פולימרי

400X350 470X475 D400
מק"ט PR0789TR

אורך התעלה: 600 מ"מ

סבכה בטון פולימרי

125X240 300X220 D400
מק"ט PR0790TR

אורך התעלה: 600 מ"מ

סבכה בטון פולימרי

520X175 600X300 D400
מק"ט PR0788TR

אורך התעלה: 700 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

300X900 350X1000 D400
מק"ט MBIP125.0600

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

91X42 131X60 B125
מק"ט MBIP125.1060

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

91X42 131X60 B125
מק"ט PR0867TR

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

150X170 191X210 E600
מק"ט MBIP125.1150

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

91X132 131X150 B125
מק"ט MBIP200.1080

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

166X60 206X80 C250
מק"ט MBIP125.1100

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

91X82 131X100 B125
מק"ט PR0822

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה נירוסטה

100X130 141X150 A15
מק"ט PR0821

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה נירוסטה

100X130 141X150 A15
מק"ט MBİP 300.1380.V1.P

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה נירוסטה

300X328 361X380 D400
מק"ט MBİP100.1100.V1

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

100X60 141X100 D400
מק"ט MBIP150.1210.V1

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

150X170 191X210 D400
מק"ט MBİP200.1200

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

156X175 206X200 C250
מק"ט MBİP200.1200.R.0001

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

156X470 206X500 D400
מק"ט MBİP200.1200.S

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל מגלוון

156X175 206X200 A15
מק"ט MBİP200.1250

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

156X255 206X250 C250
מק"ט MBPR0824

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

300X300 350X325 D400
מק"ט MBPR0835

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

198X230 198X230 D400
מק"ט MBPR917

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

240X470 306X500 F900
מק"ט MBPR0950

אורך התעלה: 500 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

200X470 250X500 D400
מק"ט MBPR1010

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה נירוסטה

200X 250X500 C250
מק"ט MBPR1145

אורך התעלה: 1000 מ"מ

סבכה נירוסטה

100X180 141X200 C250
מק"ט PR1168

אורך התעלה: 1255 מ"מ

סבכה ברזל יציקה

200X270 250X300 C250